Bao Rui Sheng Yùndòng jiànshen jiaohuái baohù qì Chao bó tòuqì, panyán jiaohuái baohù qì, zúqiú wà

Amazon.com Price: 8,53 (as of 18/03/2020 07:52 PST- Details)

Chicùn zhinán: Duìyú chima M, jiaohuái bìxu xiaoyú huò dengyú 33 lími
Jiangù, róuruan de zuzhi ke zengjia xieyè xúnhuán, tígong shuhuan de rèliàng, bìng tiáojié zú bù chu hàn.
Ke yùfáng mànxìng huái guanjié téngtòng, niushang hé píláo.

Beschreibung


Ke tiáojié hé lísàn: Women de jiaohuái jiában shì ke tiáojié de, women shiyòng jiaocha besorgt dài xìtong, jiao hé jiaohuái shàng you feicháng niánxìng de móshù tie. Yinci, jiao zong shì zhílì yi huanhé hé wendìng jiaohuái yùndòng.
Yòngtú guangfàn qie jinshèn: Jiaohuái ke yu chìjiao, wàzi huò xiézi yiqi chuanzhuó. Yinci, nín keyi zài baochí jiaohuái hé baohù shenti de tóngshí jìxù duànliàn shenti.
Women bùjin wèi nín tígong gao pinzhí de chanpin, hái tígong zuì jia de kèhù tiyàn.??

Chanpin guigé:
Yánsè: Heisè
zhuyào cáizhì:OK bù
shìyòng rénqún: Yiban
yùndòng: Dengshan
shìyòng changjing: Jiànshen qìcái, paobù, dengshan, lùyíng, pingpang
qiú, lánqiú, zìxíngche, yùndòng cháoliú, qíta qiú lèi yùndòng, jí jù
tiaozhàn xìng
baokuò baokuò
yishuang jiaohuái wà
Chicùn zhinán: Duìyú chima M, jiaohuái bìxu xiaoyú huò dengyú 33 lími
Jiangù, róuruan de zuzhi ke zengjia xieyè xúnhuán, tígong shuhuan de rèliàng, bìng tiáojié zú bù chu hàn.
Ke yùfáng mànxìng huái guanjié téngtòng, niushang hé píláo.
Tantal shìyòng yú shù hòu huifù huò sunshang.
Jiaohuái tèbié shìhé téngtòng huifù hé cóng gèng yánzhòng de shanghài zhong huifù, lìrú niushang, niushang hé rèndài sunshang.

Zusätzliche Information

Color